A+
A-

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy za ukraińskie książki, które wzbogacą zasób naszej biblioteki oraz pozwolą naszym gościom z Ukrainy zachować kontakt z językiem ojczystym, a Polakom dadzą możliwość poznania mowy sąsiadów.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do pani @Sidorchenko Liza, która zorganizowała całą akcję zbioru i transportu książek do Polski. Dziękujemy mieszkańcom Tarnopola, którzy przekazali swoje książki Ludmile Sywak oraz wykładowcom Wydziału Filologii Odeskiego Uniwersytetu im. Ilji Miecznikowa.