A+
A-

Standardy ochrony małoletnich - wersja skrócona dla małoletnich


1. Osoby, które kontaktują się z Tobą w Bibliotece, powinny zachowywać się grzecznie i z
poszanowaniem Twoich potrzeb.
2. Nikomu nie wolno Cię krzywdzić, w jakikolwiek sposób.
3. Masz prawo być traktowane tak samo jak wszystkie inne dzieci. Pracownicy nie powinni
nikogo faworyzować.
4. Masz prawo do zadawania pytań pracownikom Biblioteki i otrzymywania na nie
wyczerpujących odpowiedzi.
5. Pracownikom nie wolno na Ciebie krzyczeć ani stosować wobec Ciebie przemocy.
6. Masz prawo do informacji i prawo do prywatności. Pracownikom Biblioteki nie wolno
przekazywać informacji o Tobie innym dorosłym ani dzieciom, z wyjątkiem Twoich
rodziców lub opiekunów.
7. Pracownikom nie wolno bez zgody Twojej i Twoich rodziców lub opiekunów robić Ci
zdjęć, nagrywać filmów.
8. Pracownikom nie wolno nawiązywać z Tobą jakichkolwiek relacji romantycznych.
9. Pracownikom nie wolno proponować Ci alkoholu, papierosów ani nielegalnych substancji
ani używać ich w Twojej obecności.
10. Pracownikom wolno Cię dotykać tylko za Twoją zgodą lub w sytuacji zagrożenia zdrowia
lub życia.
11. Pracownikom nie wolno Cię bić, szturchać, popychać ani dotykać Cię w jakikolwiek inny
sposób, którego nie chcesz.
12. Pracownicy mogą się z Tobą kontaktować wyłącznie w czasie pracy i w związku z ich
pracą.
13. Pracownikom nie wolno zapraszać Cię do ich miejsca zamieszkania, spotykać się z Tobą
poza Biblioteką ani kontaktować się z Tobą w mediach społecznościowych lub przez
prywatny telefon.
14. Pracownikom nie wolno zachowywać się w Twojej obecności niewłaściwie, używać
wulgarnych słów, gestów lub żartów, obrażać kogokolwiek, nawiązywać w wypowiedziach
do Twojej atrakcyjności.
15. Pamiętaj! Zawsze kiedy czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, ktoś robi Ci
krzywdę lub zachowuje nieodpowiednio, możesz powiedzieć o tym innemu pracownikowi
Biblioteki, który Cię wysłucha i pomoże.

 
Jeśli znacie kogoś, kto potrzebuje pomocy lub sami znajdujecie się w trudnej sytuacjimożecie zwrócić się o pomoc do rodziców, dyrektora biblioteki lub innego dorosłego

dostepnego na terenie placówki.

 
Możecie też skontaktowac się z policją  (numer 112) lub instytucjami niosącymi pomoc dzieciom, takimi jak:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Dziecięcy telefon zaufania, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" 800 120 002