A+
A-

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie w okresie sprawozdawczym , tj. od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 nie posiadała strony internetowej.

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 19.01.2021 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 22.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów prosimy o kontakt pod adresem: dyrektor@bibliotekaczernichow.pl

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie  (Biblioteka Główna)  ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na I piętrze w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (szkoła). Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Turystycznej.  Przed wejściem głównym znajduje się 1 schód (brak podjazdu). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabo widzącej.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres:gbpczernichow@gmail.com albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu

Kontakt z Gminna Biblioteką Publiczną w Czernichowie  możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: dyrektor@bibliotekaczernichow.pl
 2. Kontakt telefoniczny: 33 866 10 64
 3. Przesyłanie faxów: 33 866 10 64
 4. Korespondencję listowną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie  ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów

 

Filia nr 1 w Międzybrodziu Bialskim ul. Ks. Prałata Jana Banasia 9, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze  w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (gabinet lekarski, spółdzielnia socjalna). Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Ks. Prałata Jana Banasia. Wejście do budynku poprzedz8  schodów z poręczą umieszczoną po lewej stronie schodów.Istnieje możliwość wjazdu do biblioteki (schodołaz gąsienicowy).

 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres:gbpczernichow@gmail.com albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu

 Kontakt z Filią nr 1 Biblioteki w Międzybrodziu Bialskim  możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej: dyrektor@bibliotekaczernichow.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 866 26 36

 

 

 

Filia Nr 2 w Międzybrodziu Żywieckim Ul. Beskidzka 59, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze  w budynku o szeroko rozumianej użyteczności

(gabinety lekarskie, sala konferencyjno-weselna), do której prowadzą  3 schody z poręczami po obu stronach.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Osiedlowej. Istnieje możliwość dostania się do budynku od ulicy Beskidzkiej. 

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Przed głównym wejściem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na ogólnodostępnym parkingu przy ulicy Beskidzkiej  wydzielone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres:gbpczernichow@gmail.com albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu

Kontakt z Filią nr 2 Biblioteki w Międzybrodziu Żywieckim   możliwy poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej:  dyrektor@bibliotekaczernichow.pl
 2. Kontakt telefoniczny: (33) 866 13 96