A+
A-

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie została utworzona na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Żywcu, pod kierownictwem pani mgr Jadwigi Serniczek oraz przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej panem Józefem Góra.

29 października 1963 r. do utworzonej biblioteki, która wówczas nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Czernichowie przekazano: księgozbiór w ilości: 120 pozycji książkowych, książkę inwentarzową, książkę ubytków, katalog alfabetyczny, pieczątki, sprzęt biblioteczny w ilości 3 drewnianych regałów oraz inną dokumentację w postaci teczek i zeszytów.

Z dniem 1 listopada 1963 r. obowiązki kierownika biblioteki objął przewodniczący ZMW w Czernichowie pan Leopold Pszczółka, który pełnił tę funkcję do 1967 r. Początkowo Biblioteka mieściła się w domu prywatnym pana Leopolda Pszczółki, następnie została przeniesiona kolejno do budynku OSP, Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej.

Kierownikami biblioteki byli Pani Władysława Gowin, Pani mgr Aleksandra Dybczak oraz Pani Janina Laszczak. Od 2008 roku dyrektorem jest Pani Katarzyna Gach.

Najdłużej biblioteka mieściła się w Domu Nauczyciela w Czernichowie przy ulicy Strażackiej 6. Jednak stale powiększający się księgozbiór, brak czytelni, w której dzieci i młodzież mogłaby swobodnie korzystać z księgozbioru spowodowały, że władze gminne postanowiły wyremontować pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Czernichowie i przeznaczyć je na działalność statutową biblioteki gminnej.

19 stycznia 2007 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie nowej siedziby.

Nowy lokal biblioteczny o powierzchni 175 m2 mieści się na parterze, ma oddzielne wejście, posiada dużą wypożyczalnię z kącikiem dla najmłodszych czytelników, gdzie nie tylko można poczytać literaturę dla najmłodszych. W czytelni znajduje się 12 miejsc dla czytelników chcących skorzystać z księgozbioru podręcznego, poczytać prasę oraz skorzystać z bezpłatnego Internetu.

Podczas majowych powodzi w 2010 roku pomieszczenia biblioteki zostały częściowo zalane. Uszkodzeniu uległy przede wszystkim regały. Dzięki pozyskaniu środków finansowych od sponsorów udało się zakupić i wyposażyć placówkę w nowe regały, co wpłynęło niewątpliwie na podniesienie estetycznego wyglądu biblioteki.

GBP w Czernichowie posiada dwie filie: w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Beskidzkiej 59 oraz w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Ks. Prałata Jana Banasia 9.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania statutowe, gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie swoich filii w Międzybrodziu Bialskim i Międzybrodziu Żywieckim. Może prowadzić działalność edukacyjną i  popularyzatorską. Ze względu na specyfikę środowisk lokalnych każda z filii prowadzi inną działalność edukacyjno-informacyjną.

Nasze zbiory mają charakter uniwersalny, dostosowany do potrzeb czytelników w różnym wieku. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Książki na pólkach ułożone są działami wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, w której działy główne tworzące pierwszy stopień podziału i są oznaczone cyframi od 0 do 9. Ponadto literatura piękna podzielona jest wg narodowości poszczególnych pisarzy, a literatura dla dzieci i młodzieży wg wieku. Ze względu na gatunki literackie odrębne miejsce mają literatura społeczno-obyczajowa, sensacyjna, fantastyczna i sciente fiction.

Dysponujemy bogatym księgozbiorem regionalnym, w którym oprócz książek gromadzone są wszelkiego rodzaju dokumenty życia społecznego dotyczące naszego regionu.

 

W bibliotekach działa elektroniczny system wypożyczania zbiorów w najnowszym programie SOWA2/MARC21. 

Udostępnianie zbiorów, a także zdecydowana większość usług świadczona jest NIEODPŁATNIE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie zaprasza wszystkich do korzystania z jej skromnych podwoi i szerokiej oferty.